Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 19.6.2013

Tuki UNCTAD:n WSIS+10 -seurantarahastolle

Kuvaus

Tuki UNCTAD:n rahastolle, jolla edesautetaan YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS, World Summit of the Information Society) sitoumusten kokonaisarvion toteutumista. YK:n on toteutettava kyseinen kokonaisarvio vuonna 2015 (Tunisin tietoyhteiskunta-agenda artikla 111). UNCTAD toimii sihteeristönä YK:n tiede- ja teknologiatoimikunnalle (CSTD, Commission on Science and Technology for Development), joka on yksi ECOSOC:n alaisista seurantaelimistä. Toimikunnalla on arvion toteutumisen kannalta keskeinen rooli johtuen sen mandaattiin kuuluvasta WSIS-sitoumusten toimeenpanon seurannasta. Suomen rahoitus tarjoaa CSTD:lle tarvittavan tuen, jotta se pystyy toteuttamaan oman tehtävänsä YK:n järjestelmänlaajuisessa WSIS-tavoitteiden toteutumisen ja seurannan kokonaisarvioinnissa. Valtaosa Suomen rahoituksesta kohdistuu yhden määräaikaisen asiantuntijatehtävän täyttämiseen sekä konsulttien palkkaamiseen CSTD:n sihteeristön käyttöön vuoden ajanjaksolla. Tuella edesautetaan WSIS+10 -arvion toteutumista YK-järjestelmässä koordinoidusti ja kaikki relevantit toimijat huomioiden. Kokonaisarvion toteuttamisella edistetään tieto- ja viestintäteknologian parempaa hyödyntämistä kehityksen hyväksi. Tavoitteena on, että arvion lopputuloksia hyödynnetään myös YK:n laajemmalla kehitysagendalla, ml. vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden arviointiprosessi. Suomi on rahoittanut UNCTAD:n alaista WSIS-seurantarahastoa 300 000 eurolla vuosina 2010-2012. Tuella rahoitettiin sihteeristön määräaikaista konsulttityötä mm. WSIS-sitoumusten väliarvion laadinnassa sekä kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan osallistumista CSTD:n kokouksiin.

Rahoituspäätös 19.6.2013

600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Tietoliikennepolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89892221

Tunnus

UHA2013-000490

Luotu

25.1.2013

Sivua muokattu

5.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös