Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 20.5.2013

UN Women; Afganistanin kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus- toimintasuunnitelman laatimishanke

Kuvaus

Suomen ja Afganistanin välinen Naiset, rauha ja turvallisuustwinning yhteistyö on ollut Suomen tuen lippulaiva Afganistanissa. Suomi aloitti loppuvuodesta 2010 Afganistanin kanssa YKTN:n 1325-päätöslauselmaan perustuen yhteistyön, jonka tavoitteena on parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua rauhanrakentamiseen, jälleenrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn. Hankkeen myötä yhteistyötä kehitetään ohjelmamuotoisemmaksi. UN Womenin kautta Suomi jatkaa tukeaan Afganistanin kansallisen 1325-toimintasuunnitelman laatimiselle. UN Women tukee Afganistanin valtionhallintoa tarjoamalla teknistä tukea 1325- yhteistyötä koordinoivalle Afganistanin ulkoasiainministeriön ihmisoikeus- ja naisasioiden yksikölle kansallisen toimintaohjelman laatimisessa ja ohjelman implementoinnin tukitoimintojen suunnittelemisessa ja toimeenpanossa. Hankkeen myötä UN Womenin ottaa myös suuremman roolin koko 1325-prosessin kooordinoinnista ja kokonaisvaltaisemmasta tuesta Afganistanissa. Hanke tukee osaltaan UN Womenin vuosille 2012-13 laadittua maakohtaista strategista suunnitelmaa. Hankkeen rahoitus toteutetaan osin jo olemassa olevan Women as Peace Builderskomponentin kautta, jota rahoittavat Ruotsi ja Norja. Afganistanin kansallisen 1325- toimintasuunnitelman on tarkoitus valmistua 18 kuukauden kuluttua hankkeen aloituksesta.

Rahoituspäätös 20.5.2013

500 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö
Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62507317

Tunnus

UHA2012-006296

Luotu

8.12.2012

Sivua muokattu

16.9.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös