Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.12.2012

Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihanke BioFISA - vaihe II

Kuvaus

Etelä-Afrikasta käsin toimivan NEPAD:in (New Partnership for Africa’s Development) piiriin kuuluva African Biosciences Initiative (ABI) on Afrikan mantereen laajuinen aloite, jota toteutetaan neljän alueellisen verkoston kautta. ABI tähtää Afrikan biotieteiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiokapasiteetin vahvistamiseen erityisesti terveyden ja maatalouden sovellusalueilla. Suomi ja Etelä-Afrikka ovat vuosina 2009-2012 tukeneet eteläisen Afrikan ABI-verkoston pystyttämistä ja vahvistamista BioFISA-hankkeen kautta. Hankkeen II-vaihe vuosina 2013-2016 keskittyy erityisesti laajentamaan SANBio:n verkostotoimintaa ja juurruttamaan osaamista sen kestävyyden varmistamiseksi. Sen kokonaisvolyymi tulee olemaan 11,6 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös 28.12.2012

6 200 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Kaupan kehittäminen
Ympäristöapu
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 60%
Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö 20%
Maatalouden kehittäminen 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
Kehitysmaan julkinen sektori
New Partnership for Africa's Development

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28922101

Tunnus

UHA2012-005167

Luotu

16.11.2012

Sivua muokattu

15.8.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Hankesuunnitelman arviointi
Arviointitiimin ohjaus

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös