Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.12.2012

Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEP

Kuvaus

Andien alueen (Peru, Ecuador, Kolumbia ja Bolivia) energia- ja ympäristökumppanuusohjelma (EEP) keskittyy uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen energiakumppanuuden avulla. Andien alueellisen EEP-ohjelman kehitystavoitteena on alueen maiden maaseutuväestön köyhyyden vähentäminen ja elinolojen parantaminen edistämällä energian saantia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Ohjelmassa myötävaikutetaan kestävän ja turvallisen energian saatavuuteen erityisesti syrjäseuduilla sekä edesautetaan uusiutuvien energialähteiden ja puhtaan teknologian käyttöön otossa ja tunnetuksi tekemisessä paikallisväestön keskuudessa. Lisäksi toteutuksessa painotetaan alueellisen energiayhteistyön edistämistä Andien maiden välillä niin paikallistasolla eri toimijoiden välillä kuin politiikkatasolla myös maiden välillä. Yhteistyössä edistetään myös uusiutuvan energian markkinoiden kehittymistä, yksityisille investoinneille suotuisan toimintaympäristön luomista, pienyrittäjyyttä ja rahoituksen saatavuutta myös naisille ja vähävaraisille. Hankkeen hyödynsaajia ovat erityisesti maaseudun väestö, jonka kohtuuhintaista energiansaantia pyritään kehittämään. Yhteistyössä kannustetaan paikallisväestön taloudellista toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuteen tähtäävien ratkaisujen edistämisessä paikallisia energialähteitä hyödyntäen ja myös työpaikkoja luoden. Andien EEP-ohjelman isäntäorganisaationa toimii Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture, IICA. Hankkeen alueellinen koordinaatio on IICAn Perun toimistossa. Ohjelman toteutusaika on 2011-2016 ja sen kokonaisbudjetti on 9,05 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös 28.12.2012

2 800 000 €

Kohdealue

Etelä-Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Voimantuotanto uudistuvista energialähteistä 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48903601

Tunnus

UHA2012-004835

Luotu

8.11.2012

Sivua muokattu

13.9.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös