Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 27.12.2012

PRASDES, Andien alueellinen hydrometeorologian ohjelma

Kuvaus

Andien alueen maat (Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru) ovat maantieteellisen sijaintinsa vuoksi haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle. Rajut säävaihtelut, tulvat, kuivuus ja ns. ENSO-ilmiöt (El Niño Southern Oscillation) aiheuttavat merkittäviä sosio-ekonomisia haittoja ja vahinkoja alueella. PRASDES-ohjelman kehitystavoitteena on vaikuttaa suotuisasti Andien alueen kehitykseen ja elinoloihin vähentämällä alueen asukkaiden alttiutta luonnonkatastrofeille ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tavoitteeseen pyritään parantamalla alueen hydrometeorologian laitosten kapasiteettia tuottaa laadukasta, rajat ylittävää tietoa maiden strategisten sektoreiden sekä paikallisyhteisöjen käyttöön. Ohjelman isäntäorganisaationa toimii El Niño-ilmiön tutkimukseen painottuva kansainvälinen organisaatio CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenomeno de El Niño). Lisäksi toteutukseen kuuluvat viranomaisyhteistyön puitteissa teknisen avun komponentit hydrologian ja meteorologian alalla, joiden toteutuksessa ovat mukana Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus SYKE, erityisesti ohjelman rajat ylittävillä pilottialueilla. Hankkeen keskeiset hyödynsaajat ovat kansallisten hydrometeorologian laitokset ja heidän asiakkaansa. Keskeisimmällä sijalla ovat erityisesti hankkeen pilottialueilla asuvat haavoittuvat ryhmät, jotka tarvitsevat täsmällisiä sääennusteita ja niihin liittyviä ennakkovaroituksia elinolojensa, omaisuutensa ja taloutensa turvaamiseksi äärimmäisiltä sääilmiöiltä ja -vaihteluilta. Muita hyödynsaajia ovat Andien alueen maiden kansalliset luonnononnettomuuksien ehkäisystä vastaavat viranomaiset ja eri strategisten sektorien edustajat: ympäristö-, maankäyttömaatalous-, aluekehitys-, terveys-, energia- ja asunto- ja julkisten palvelujen viranomaiset. Hankkeesta hyötyvät myös paikallishallinnon viranomaiset, erityisesti hankkeen pilottialueiden aluehallinto- ja rajavesihallintoviranomaiset sekä yksityisen sektorin toimijat maatalouden, hydroenergian, rakennusalan, turismin, liikenteen, kalastuksen ja kaupallisen metsätoiminnan alalta. PRASDES-ohjelma on alkanut toukokuussa 2013 ja sen toteutusaika on 3,5 vuotta 2013-2016. Hankkeen budjetti on 3,5 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös 27.12.2012

1 500 000 €

Kohdealue

Etelä-Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Ympäristöapu

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 60%
Tulvien esto ja valvonta 20%
Maatalouden vesivarannot 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

CIIFEN - International Centre for Research on El Niño
Suomen julkinen sektori
Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48903701

Tunnus

UHA2012-004834

Luotu

8.11.2012

Sivua muokattu

13.9.2013

Käsittelyn vaihe

Hallitusten välinen sopimus
Hallitusten välinen sopimus
Sopimusluonnoksen valmistelu ja sopimusneuvottelut

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös