Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.11.2012

Kosovon institutionaalinen kehittäminen

Kuvaus

Kosovon valvotun itsenäisyyden aikana Kansainvälinen siviillitoimisto ICO valvoi ja tuki hallinnollisesti kansainvälisen siviiliedustajan ICR:n nimittämiä asiantuntijoita ja konsultteja Kosovon eri virastoissa (auditointivirasto, perustuslakituomioistuin, omaisuusvirasto, eläkesäätiö, yksityistämisvirasto). Suomi on tukenut ICO:n toimintaa Kosovossa. Valvotun itsenäisyyden päätyttyä syyskuussa 2012 ja ICO:n lakatessa toimimasta ICO ja Kosovon viranomaiset esittävät, että asiantuntijatukea jatkettaisiin avainvirastoille vielä vuoden 2014 puoliväliin asti. Tällaisen tuen ja koulutuksen katsotaan edistävän vakauden säilymistä Kosovossa. Jatkotuki kanavoidaan kansainvälisen International Management Group (IMG) -järjestön kautta. Esitetään, että Suomi jatkaisi Kosovon institutionaalisen kehittämisen tukemista ja että tuki korvamerkittäisiin Kosovon perustuslakituomioistuimen portugalilaisen tuomarin palkkio- ja päivärahakuluhin. IMG:n kautta kanavoitava tuki on sovitettu yhteen EU:n oikeusvaltio-operaation EULEX:in kautta annettavan tuen kanssa. Koska tuki kohdistuu Kosovon valtionhallintoon, se on ODA-kelpoista. EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikkö on varautunut irrottamaan v. 2012 hankkeelle 66 880 euroa. Suomi on jäsenenä hankkeen valvontaa varten perustettavassa ryhmässä.

Rahoituspäätös 16.11.2012

66 880 €

Kohdemaa

Kosovo

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89201513

Tunnus

UHA2012-004638

Luotu

25.10.2012

Sivua muokattu

10.7.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös