Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kylätalo

Kuvaus

Hanke perustuu yhteistyöhön Intian käsityöläisyhteisöjen koulutukseen , voimaannuttamiseen ja työllistämiseen keskittyvän Tikau Share ry:n ja arkitehtijärjestön Ukumbin välillä. Jotta voi kouluttautua ja työllistyä tulee kylän perusinfrastuktuurin tulla olla kunnossa. Näin ollen hakemus jakaantuu kahteen osaan: 1. Työllistymiseen tähtävään ammatilliseen koulutukseen, ja sen ohjelmiin. 2. Kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen. Kylään rakennetaan kylätalo jonka rakentamisen myötä luodaan myös alueellista tietotaitopääomaa ja rakennustaitoja. Työllistymiseen tähtäävät koulutusohjelmat ovat rytmitetty infrastruktuurin ja sään sallimissa rajoissa 3 .lle vuodelle. Lisätiedot hankeasiakirjassa liitteenä. Kylätalohankkeen välitön tavoite on mahdollistaa kyläläisten ammattikoulutus, työllistyminen sekä ammatinharjoittaminen heidän kotikylässään sekä tarjota ympärivuotista suojaa mahdollisten tulvien ja rankkasateiden varalta. Laajempi tavoite on voimaannuttaa sekä parantaa paikallisten kastittomien (dalit) perheiden sekä RAWHAAN naiskäsityöläisten sosioekonomista asemaa, sekä suunnitella ja toteuttaa yhdessä heidän kanssaan kestävän kehityksen mukainen kehitysohjelma Haltipadaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi kylään tarvitaan kylätalo, joka toimii työ- ja koulutustiloina, kokoontumispaikkana, varastona ja suojana. Työtilat mahdollistavat ammatin harjoittamisen omassa kotikylässä paremmissa oloissa kuin ulkona tai ahtaissa sisätiloissa. Kylätalo toimii monitoimitilana, joka mahdollistaa mm. koulutuksen ja työskentelyn inhimillisissä oloissa ympärivuoden. Kylätalon lisäksi hankkeeseen kuuluu olemassa olevien rakennusten kunnostaminen ja muuttaminen nykyisiin sääolosuhteisiin soveltuviksi. Rakennusten ruohokatot eivät kestä rankkasateita mitkä ovat lisääntyneet radikaalisti viimeisinä vuosina. Rakennusperinnettä kunnioittaen kehitetään kattomuoto joka suojaa saviseiniä. Sen lisäksi rakennetaan ojajärjestelmän sekä sadevesisäiliöitä kylään.

Myönnöt

2013: 20 000 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ammatillinen koulutus 40%
Maaseudun kehittäminen 30%
Alhaisten kustannusten asuntotuotanto 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Tikau Share ry
RURAL ACTIVE WOMEN’S HANDICRAFT ARTISAN ASSOCIATION (RAWHAA)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516711

Tunnus

UHA2012-002786

Luotu

15.6.2012

Sivua muokattu

20.8.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös