Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Organisaation kapasiteetin vahvistus ympäristötietouden levittämiseksi ja yhteisön kehittämiseksi

Kuvaus

Hankkeella on kaksi selkeää tavoitetta: vahvistaa Green Living Movement Swaziland:in (GLM Swaziland) järjestöllistä kapasiteettia sekä lisätä ympäristötietoisuuden tasoa järjestön yhteistyöalueilla. GLM Swasimaan hallinnollisia ja järjestöllisiä rakenteita sekä projektin hallintataitoja tullaan vahvistamaan tavoitteena tehdä järjestöstä merkittävä ympäristöllisen ja sosiaalisen sektorin ruohonjuuritason toimija Swasimaan heikossa kansalaisyhteiskunnassa. Yhteistyöalueilla Dlangenissa ja Msunduzassa tullaan lisäämään asukkaiden ja alueen toimijoiden tietämystä turvallisesta sanitaatiosta, jätemateriaalien hallinnasta ja hyödyntämisestä, sekä yleisemmin kestävästä luonnonvarojen käytöstä. Koulutuksen tarkoituksena ei ole ainoastaan lisätä ihmisten tietoisuutta vaan vaikuttaa myös ihmisten käyttäytymiseen ja osallistamiseen erilaisilla oppimis- ja osallistamistavoilla. Training of Trainers-menetelmä (ToT) on keskeisessä roolissa sekä järjestötaitojen kehittämisen että ympäristötietoisuuden lisäämisen kannalta. Msunduzassa hanke jatkaa Ympäristöterveyskasvatushankkeen (Environmental Health Education Project, EHEP) sekä Msunduzan kuivasanitaatiohankkeen (Msunduza Dry Sanitation Project, MDSP, project code 28000301) viitoittamalla tiellä hyödyntäen hankkeissa kerättyjä kokemuksia ja parhaita toimintatapoja. Hankkeissa on luotu pohja toimivalle yhteistyöverkostolle paikallisen viranomaisen City Councilin (CC) sekä alueen muiden toimijoiden, kuten Pelastusarmeijan, koulujen ja ympäristö- ja jätealan yritysten kanssa. Uudessa hankkeessa voidaan hyödyntää edellisten hankkeiden aikaansaamia tuloksia kuten ympäristöklubeja sekä Msunduzan kierrätyskeskusta, ja levittää niiden kautta kerättyä tietoutta paikallisten toimijoiden avulla laajemmalle alueelle. Projektille valitaan ohjausryhmä, joka koostuu sekä swasimaalaisista että ei-swasiedustajista (GLM Sambia ja Suomi) ja molempiin kohdealueisiin valitaan lisäksi yhteisön kehittämisestä vastaava ryhmä, joka koostuu yhteisöjen eri toimijoista ja hyödynsaajista. Ryhmien tarkoituksena on integroida tärkeät sidosryhmät hankkeen toimintaan ja päätöksentekoon sekä lisätä ja tukea hyödynsaajien omistajuutta heti projektin alusta.

Myönnöt

2013: 10 455 €
2014: 10 455 €

Kohdemaa

Swazimaa

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Biodiversiteetin vaalinta
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Koulutuspolitiikka ja -hallinto 40%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 10%
Ympäristökasvatus ja -koulutus 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Green Living Movement Suomi ry, GLM Finland
Green Living Movement Swaziland

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28000703

Tunnus

UHA2012-002783

Luotu

15.6.2012

Sivua muokattu

22.5.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös