Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kestävän kehityksen malli kouluille ja yhteisöille - 100 miljoonaa puuta 2017 mennessä

Kuvaus

ENO-verkkokoulun tuki ry yhdessä Arbonaut Oy:n, Tansanian 4H-järjestön, Zambia FOrestry Collegen ja Copperbelt University Natural Resources and Environmental Society totetuttavat hankkeen, jossa tarkoituksena on lisätä tietoa kestävään kehitykseen liittyen kouluissa ja paikallisissa yhteisöissä sekä luoda malli, jota muut toimijat ympäri maailman voivat hyödyntää. Tansaniassa ja Sambiassa on monipuoliset luonnonvarat ja ilmasto on suotuisa metsä- ja maataloudelle. Väestönkasvu on nopeaa, jolloin ihmisten elintilavaatimukset nousevat. Suuri osa väestöstä asuu maaseudulla ja köyhyys on etenkin siellä ongelma. Ihmiset valtaavat maata asuintiloikseen. Asutuksen lisääntyessä ja energiantarpeen kasvaessa häviteteään metsiä n. 400 000km2 (Tansania) ja 250-300 000mk2 (Sambia). Metsäkadon seurauksena mm. ilmastonmuutos vaikutukset kasvavat, tilat kärsivät tuulivahingoista ja eroosio lisäänstyy. Saha- ja huonekaluteollisuus kärsivät raaka-ainepulasta. Maiden köyhyyden vähentämisstrategiossa on huomioitu heikko kapasiteetti kehittymiseen ja tarve huomioida luonnonvarat ja edistää tulonlisäämistä ovat tärkeitä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu opettajien koulutusta kestävän kehityksen asioihin liittyen ja koulujen ja paikallisyhteisöjen osallistaminen taimitarha- ja puunistutustoimintaan sekä Sambiassa yhteisötason pelletilaitoksen toimintaan. Koulutukset ovat käytännönläheisiä. Koulutusmateriaalit ja toimien prosessikaaviot jaetaan kaikille halukkaille netin välityksellä. Hankkeessa esitetään myös sovellus, jolla voidaan merkitä puita niitä istuttaessa ja seurata netin välityksellä kysesise metsän puumäärää.

Myönnöt

2013: 50 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

Kohdealueen tarkennus

Sambia
Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä
Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

Ympäristökasvatus ja -koulutus 55%
Metsätalousopetus ja -koulutus 45%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

ENO-verkkokoulun tuki ry
4H Tanzania
Zambia Forestry College
Copperbelt University Natural Resources and Environmental Society

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28924116

Tunnus

UHA2012-002778

Luotu

15.6.2012

Sivua muokattu

28.6.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös