Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Integroitua kehitystä Koshi joen alueella miljoonien ihmisten hyväksi

Kuvaus

Hanke on jatkoa aiemmin UM rahoittamalle ”Integroitua kehitystä Koshi joen alueella miljoonien ihmisten hyväksi” (2010-2012). Hanke perustuu ensimmäisen vaiheen tuloksiin, tarpeisiin ja suosituksiin. Osallistavassa suunnitteluprosessissa on ollut mukana laaja joukko sidosryhmiä.Hankkeen pitkän ajan kehitystavoitteena on "Vuoteen 2020 mennessä, vesi ja muut luonnonvarat Koshi joen valuma-alueella ovat kestävästi hoidettuja ja hyödynnettyjä (ottaen huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä kehityksen tarpeet) sekä sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet on huomioitu paikallisten näkökulmasta, erityisesti huomioiden köyhimmät ja haavoittuvimmat väestön osat”. Välittömiä tavoitteita ovat: 1) Vuoteen 2016, institutionaaliset rakenteet toiminnassa ja laaja kumppanipohja tukee demokraattista yhdennetyn vedenkäytön ja vesiresurssien hoitamisen lähestymistapaa, jossa voimautetaan paikalliset yhteisöt ja syrjäytyneet ryhmät osallistumaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja toteuttamiseen 2) Vuoteen 2016, paikallisyhteisöillä kohdealueilla mandaatti ja kapasiteetti hoitaa luonnonvaroja kestävästi ja vähentää niiden haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksia kohtaan, hyödyntäen oikeusperustaista lähestymistapaa, samalla optimoidaan taloudelliset hyödyt veteen ja ja muihin luonnonvaroihin liittyen Valuma-alueen tasolla hanke toteutetaan 9 yhteisövetoisen komitean avulla, jotka ovat rekisteröityjä ja toiminnallistettu ensimmäisen vaiheen aikana. Komiteat vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta yhdennetyn vedenkäytön mallin puitteissa valuma-alue tasoilla. Ne saavat teknistä ja taloudellista tukea projektin toimistolta ja muilta kumppaneilta. Hanke vahvistaa niitä entisestään, jotta niillä on täydet valmiudet toimia itsenäisesti pitkällä aikavälillä. Lisäksi projektilla tulee olemaan keskeinen rooli koordinoinnissa asianomaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa, jotta komiteat pystyvät toimimaan itsenäisesti myös taloudellisesta näkökulmasta. Hanke hyödyttää suoraan vähintään 4000 kotitaloutta ja 20000 hankealueella. Alkuperäiskansat, syrjäytyneet Janajatit ja heikommassa asemassa olevat ryhmät, ennen kaikkea naiset ovat projektin tärkein painopiste. Komiteat, eko-klubit, ”Vesifiksut yhteisöt” ja puskurivyöhykkeen valiokunnat ovat suoria edunsaajia.

Myönnöt

2013: 428 396 €
2014: 478 180 €
2015: 300 960 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Vesivarojen suojelu (ml tiedonkeruu) 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailman Luonnonsäätiö (WWF Suomi) Suomen rahasto

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66012101

Tunnus

UHA2012-002776

Luotu

15.6.2012

Sivua muokattu

28.6.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös