Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämishanke

Kuvaus

Ongelmat, joihin hankkeessa pyritään vaikuttamaan: 1. Nuorten työttömyys, koulutuksen puute 2. Malaitalta poismuutto, syrjäytyminen, rikollisuus, huumeiden ja alkoholin käyttö 3. Preventiivisten terveyspalvelujen ja työpaikkojen puute Välitön tavoite: a. Ammatillisen koulutuksen laadullinen ja määrällinen paraneminen b. Uusien yritysten alkaminen Malaitalla c. Terveydenhuollon palvelujen paraneminen Hanke tähtää äärimmäisen köyhyyden vähentämiseen tukien ja kehittäen yhteistyöjärjestön toimia yrittäjyyden, tuotannon ja yhteistoiminnan lisäämiseksi. Keinoina ovat yrittäjäkoulutus, yrittäjyyden aloittmisen tukeminen ja kotipuutarhan omatoimisen hoidon opettaminen yleisesti ottaen heikossa asemassa oleville malaitalaisille. Yrittäjyyskoulutus tukee inhimillistä kehitystä lisäten sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vähentäen eriarvoisuutta. Koulutuksen aloittaneista opiskeloijoista n. puolet on itsenäisiksi yrittäjiksi ja yhteiskunnan vaikuttajiksi pyrkiviä nuoria naisia, joille yrittäjyys lisää elämän hallintaa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen osallistumiseen sekä peruspalveluiden ja -turvan saatavuuteen. Koulutukset edistävät osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta. Ilmastokestävyys huomioidaan opettamalla eroosiota ja ympäristökuormitusta vähentävää viljelytapaa, joka paranta paikallista ruokaomavaraisuutta, joka siten vähentää ruoan kuljettamistarvetta. jatkuu liitteessä........

Myönnöt

2013: 95 961 €
2014: 97 211 €

Kohdemaa

Salomonsaaret

Toimiala

Kaupallisen alan koulutus ja harjoittelu 60%
Ammatillinen koulutus 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Mualimankaekkeus ry.

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

86700102

Tunnus

UHA2012-002768

Luotu

15.6.2012

Sivua muokattu

22.8.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten tarkastus
Vastuutus

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös