Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kulttuuriperinteen silta

Kuvaus

Hanke pyrkii kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliyhteistyön kautta tukemaan Vietnamin vähemmistökansojen kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Hanke luo suullisen kansanperinteen tutkimuslaitosten kansainvälisen verkoston tukemaan Vietnamin vuoristokansojen ainutlaatuisen vuosituhansia säilyneen oraalisen musiikkiperinteen olomassaolon jatkumoa ja sen kautta vahvistaa vähemmistökansojen kulttuurista identiteettiä ja elinolosuhteita. Festivaaliyhteistyön välityksellä luodaan edellytyksiä musiikkiviennin kehittämiseen, jolla voi olla merkittäviä myönteisiä taloudellisia seuraamuksia nykyään niukoissa oloissa eläville vuoristokansoille.Hanke vastaa hyvin niitä maaohjelmatavoitteita, joiden mukaan Suomi on Vietnamissa siirtymässä kehitysyhteistyöstä kohti normaaleja kahdenkeskeisiä maasuhteita. Hankkeen avulla – suomalaisen osaamisen kautta – luodaan edellytyksiä hyödyntää vähemmistökansojen kulttuuriperinnettä kestävän kehityksen periaatteella taloudellisesti niiden hyväksi. Tutkimus- ja festivaaliyhteistyön kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen modernin musiikkiteknologian keinoin on alue, jonka kautta molemmat maat voivat yltää huomattaviin taloudellisiin saavutuksiin. Musiikkivienti on yksi merkittävimpiä viennin kasvualoja koko maailman mittakaavassa. Sekä Suomella että Vietnamilla on kulttuurinsa pohjana vahva suullisen perinteen traditio. Suomessa on luotu osaamista ja myös teknologista välineistöä sen taloudelliseen hyödyntämiseen. Suullinen musiikkikulttuuri on vaikuttanut molemmissa maissa vahvasti useisiin taiteen aloihin sekä luonut kumpaankin maahan kansainvälisesti arvostettuja tutkimuslaitoksia. Pohja kumpaakin maata hyödyttävälle hedelmälliselle yhteistyölle on siten olemassa. Hankkeen päähyödynsaajia ovat Vietnamin vuoristoseutujen vähemmistökansat. Niille luodaan niiden omista kulttuurisista lähtökohdista kumpuavaa mallia elinkeinotoiminnalle. Tutkimustoiminnan ja festivaalien kautta niiden asuinalueille saadaan tunnettuutta, jonka pohjalta voidaan kehittää kestävään kehitykseen nojaavaa kulttuurimatkailua. Samalla vuoristokansojen arvostus kohoaa maan sisällä, kun niiden oman kulttuurisen pohjan havaitaan olevan keino maaseudun elinvoimaisuuden säilymiseen.

Myönnöt

2013: 55 034 €
2014: 55 034 €
2015: 55 034 €

Kohdemaa

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Kulttuuri ja virkistys 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Juminkeko-säätiö
Viện Nghiên cứu Văn hóa Vietnamin kulttuurien tutkimusinstituutti
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Vietnamin Folklore Seura

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

76909111

Tunnus

UHA2012-002765

Luotu

15.6.2012

Sivua muokattu

22.8.2013

Käsittelyn vaihe

Toteutus
Maksupyyntö
Maksupyynnön käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös