Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 6.8.2012

Access to Justice for Women -sivutapahtuma New Yorkissa

Kuvaus

YK:ssa järjestetään 24.9.2012 kor¬kean tason oikeusvaltiotapahtuma, jonka tavoitteena on edistää oikeusvaltiotematiikan kokonaisvaltaista käsittelyä niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Tapahtuma järjestetään päivän mittaisena yleiskokouksen täysistuntona. ”Access to Justice for Women ” -sivutapahtuma on sovittu järjestettävän yhteistyössä UM Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) –järjestön kanssa. Kehitysmaanäkökulman vahvistamiseksi tilaisuuden kanssaisänniksi päätettiin kutsua 1-2 kumppanimaata globaalista etelästä, Toistaiseksi on pyydetty Etelä-Afrikkaa isännöimään tilaisuus yhdessä Suomen kanssa.

Rahoituspäätös 6.8.2012

53 000 €

Kohdealue

Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

49800405

Tunnus

UHA2012-002690

Luotu

14.6.2012

Sivua muokattu

29.4.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös