Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke II

Kuvaus

Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke 2 jatkaa terveyden ja koulutuksen edistämistä sekä ihmisten omien oikeuksien vahvistamista vähemmistöryhmien (mm. kastittomat ja heimot) joukossa Pohjois-Intian Rajasthanissa. Hanke pohjautuu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Vuosituhattavoitteisiin sekä Suomen ja Intian omiin kansallisiin kehitysstrategioihin. Bijoliyan kyläyhteisössä toimivan hankkeen tavoitteena on voimaannuttaa köyhimpiä ja syrjäisimpiä yhteisöjä parantamalla heidän elinolojaan. Hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta terveyden, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan merkityksestä. Hankkeen tavoitteena on vähentää sairauksia ja lapsikuolleisuutta, parantaa koulunkäyntimahdollisuuksia, vahvistaa perheiden toimeentuloa ja naisten itsetuntoa sekä tukea valtion työntekijöitä ja paikallishallinnon jäseniä heidän velvollisuuksissaan. Yhteisöjä osallistetaan aktiivisen kansalaisyhteiskunnan kehitykseen, jotta kehitys olisi pitkäkestoista. Hankkeessa kartoitetaan myös lapsiavioliittojen yleisyyttä Bijoliyan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat naiset, lapset ja nuoret, mutta myös miehet ja kyläyhteisöt kokonaisuudessaan hyötyvät hankkeesta osallistuessaan sen toimintoihin. Hankkeen tärkeimpiä toimintoja ovat kyläsuunnittelu, naisten, nuorten ja murrosikäisten tyttöjen ryhmät, mikroluotot, neuvolatyöntekijöiden lisäkoulutus, lasten koulutarvikepaketit, informaatiokeskukset sekä nuorten vapaaehtoisten koulutus. Hanke jatkaa yhteistyötä kylävaltuutettujen ja palveluntarjoajien kanssa, jotta heidän ja hyödynsaajien välinen yhteistyöverkosto vahvistuu. Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke 2 kattaa kaikkiaan 115 kylää ja 24 pienempää asumisyhteisöä Bijoliyassa.

Myönnöt

2013: 44 414 €
2014: 45 241 €
2015: 44 885 €

Kohdemaa

Intia

Toimiala

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 60%
Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%
Ihmisoikeudet 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64515501

Tunnus

UHA2012-002686

Luotu

14.6.2012

Sivua muokattu

20.5.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten tarkastus
Vastuutus

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös