Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen - Tukea hoidon tarjoajille

Kuvaus

Eritoten Turkin itäosissa ovat monet organisaatiot ja järjestöt raportoineet edelleen jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia, kuten kokoontumisvapauden rajoittamisia (HRW Report: Protesting as a terrorist offense), sekä ihmisoikeusaktivistien vangitsemisia. Yhteistyökumppanimme Turkin Ihmisoikeussäätiö (Human Rights Foundation Turkey; HRFT) on kehittänyt ja rakentanut struktuureja vastaamaan kyseisiin haasteisiin, kuten kuntoutuskeskukset kidutuksien uhreille viidessä kaupungissa (Adana, Diyarbakir, Istanbul, Izmir ja Ankara).Projektin päätarkoitus on tukea ja auttaa hoidon tarjoajia, jotta kuntoutustyö olisi mahdollisimman tehokasta ja laadukasta. Tuen antajien (kuten psykologien, psykiatrien ja sosiaalityöntekijöiden) oma hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. Kidutustraumojen kanssa työskentely altistaa työntekijät sijaistraumatisoitumiselle ja myötätuntouupumiselle, varsinkin kun työ usein tehdään epävakaassa ympäristössä. Riskiä lisää se, että monet kidutettujen kanssa työskentelevät ovat itse etnisen vähemmistön edustajia, ja ovat usein itse kokeneet traumaattisia tapahtumia, kuten kidutusta tai vapauden riistoa.Monet tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kidutuksen ja lisääntyneiden mielenterveyden ongelmien välillä. Nämä puolestaan vahvistavat jo olemassa olevia sisäisiä ristiriitoja. Mielenterveyden ongelmat myös lisäävät sosiaalista syrjäytymistä sekä leimautumista. Järjestämällä tarkoituksenmukaista tukea hoidon tarjoajille, he jaksavat työssään paremmin, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan positiivisesti työnlaatuun. Tarkoituksenamme on lisätä tuen antajien hyvinvointia rahoittamalla ja järjestämällä yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa i) ammatillista työnohjausta, ii) tiedonvaihtoa, iii) tietoisuuden lisäämistä sijaistraumatisoitumisesta ja myötätuntouupumisesta ja iv) järjestää tutkimus aihealueesta.Projektin dokumentoinnissa kiinnitetään tarkkaavaisuutta erityisesti läpileikkaavien teemojen huomioimiseen.

Myönnöt

2013: 21 200 €
2014: 21 200 €
2015: 21 200 €

Kohdemaa

Turkki

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Terveysalan koulutus 61%
Terveystietouden edistäminen 31%
Ihmisoikeudet 8%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Finnish Psychologists for Social Reponsibility, FiPSR (Psykologien Sosiaalinen Vastuu, PSV)
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85501105

Tunnus

UHA2012-002659

Luotu

13.6.2012

Sivua muokattu

23.8.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten arviointi
Hakemuksen arviointi

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös