Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Sahansaho – Somalian aavikoitumista vastaan

Kuvaus

Projektin kohteena on aavikoituminen Keski- ja Pohjois-Somaliassa. Hankkeen kehitystavoitteena on edistää ympäristön kestävää kehitystä sekä paikallisten ihmisten hyvinvointia. Erityisesti tavoitteena on aavikoitumisen pysäyttäminen kolmella projektialueella. Hankkeen välittömiä tavoitteita ovat seuraavat: puiden määrä ja moninaisuus kasvaa; ympäristötietoisuus lisääntyy; maan kunto paranee; perinteisen ruohon määrä kasvaa; paikallisten kumppaneiden kapasiteetti sekä keskinäinen yhteistyö lisääntyvät. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan pitkäkestoisella projektilla (3 x 3 vuotta). Vuosina 2013-2015 tavoitteet on tarkoitus saavuttaa koulutuksella ja ympäristötietoisuuden lisäämisellä; rakentamalla kolme ympäristönsuojelukeskusta missä kussakin on malli-istutusalue ja taimitarha; taimien kasvattamisella ja istuttamisella; maa-alueiden kunnostuksella; vaihtoehtoisten energiamuotojen esittämisellä ja edistämisellä; sekä paikallisten kumppaneiden kouluttamisella kapasiteetin lisäämiseksi. Kyseessä on yhteishanke, jota toteuttaa Suomen Somalia-verkosto ry yhteistyössä kolmen jäsenjärjestönsä kanssa (Puntland Community, PC; Sool, Sanaag and Hawd Development Association, SSHDA; ja Somali Social Development Association, SSDA) sekä niiden kolmen kumppanijärjestön kanssa Pohjois- ja Keski-Somaliassa (Homboboro Relief and Rehabilitation Organization, HRRO; Nomadic Development Organization, NDO; ja Tanaad Relief and Development Organization, TARDO. Projekti luo innovatiivisen yhteistyömallin, joka vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Somaliassa ja luo uusia verkostoja. Hankkeen päähyödynsaajat ovat noin 1600 kotitaloutta projektialueilla (400 Buhodlen alueella; 600 Gaalkaacyon alueella, 600 Adadon alueella), joiden ympäristö ja mahdollisuudet elinkeinoihin paranevat puunistutuksen ja maa-alueiden kunnostuksen ansiosta. Kotitaloudet osallistuvat istutusopetuksiin ja saavat puuntaimia istutettaviksi. Projekti on jatkoa hankkeelle, joka alkoi tammikuussa 2012 ulkoministeriön rahoituksella.

Myönnöt

2013: 136 000 €
2014: 136 000 €
2015: 136 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Aavikoitumisen torjunta
Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

Luonnon monimuotoisuus 50%
Ympäristökasvatus ja -koulutus 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Finnish Somalia Network

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311701

Tunnus

UHA2012-002643

Luotu

13.6.2012

Sivua muokattu

25.3.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös