Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Alakouluopetuksen parantaminen Malawissa vastavalmistuneiden opettajien verkostoa vahvistamalla

Kuvaus

Projektin yleinen kehitystavoite on nostaa alakouluopetuksen tasoa ja parantaa lasten oppimistuloksia Malawissa perustamalla 40 alakoulun verkosto Etelä-Malawin alueille Blantyre Rural ja Thyolo District. Projektin välittömät kehitystavoitteet ovat: 1) vahvistaa opettajien opetustaitoja ja saada heitä käyttämään tehokkaita ja vaatimattomiin puitteisiin sopivia opetusmenetelmiä, jotta lapset oppisivat enemmän; 2) saada koulupiirien yhteisöt mukaan tukemaan kouluja ja lasten koulunkäyntiä ja oppimista; 3) tekemällä 40 alakoulun tilat ja oppimisympäristö lapsiystävällisemmäksi ja 4) vähentää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen esteitä. Projektin tuloksena opettajien opetus- ja ongelmanratkaisutaitojen odotetaan lisääntyvän, minkä kautta myös lasten oppimistulokset parantuvat ja erityisesti tyttöjen koulun keskeyttäminen vähenee. Projektiin osallistuvat koulut valitaan yhteistyössä Malawin opetusministeriön kanssa niistä halukkaista kouluista, joissa työskentelee DAPP:n kouluttamia opettajia. Mukaan valitut 40 koulua muodostavat yhteistyöverkoston, jossa jokainen koulu on oma projektitoimintojen koordinaatiokeskuksensa. Koulujen vanhempainyhdistykset määrittävät koulujen kehitystarpeet ja kouluissa työskentelevät DAPP:n opettajaopistojen kouluttamat opettajat vastaavat projektin toimeenpanosta. Opettajien tukena ovat projektitoimistot kahdessa DAPP:n opettajaopistossa ja johtoryhmä. Hankkeen koulut jakavat keskenään kokemuksia ja hyviksi osoittautuneita oppituntisuunnitelmia, materiaaleja ja käytäntöjä opetuksen laadun parantamiseksi. Tärkeimpiä projektitoimintoja lasten oppimisen vahvistamiseksi ovat: mukana olevien opettajien käytännön koulutus; työpajat, joissa tuotetaan oppimateriaalia ja jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja lasten vanhemmille ja yhteisölle järjestettävät koulutustilaisuudet ja tapahtumat. Hankkeen hyödynsaajia ovat 40 projektikoulussa työskentelevät 80 DAPP:n kouluttamaa opettajaa ja noin 200 muuta opettajaa, arviolta 40.000 oppilasta, heidän vanhempansa, sisaruksena ja lisäksi muiden lähikoulujen oppilaat ja opettajat.

Myönnöt

2013: 290 844 €
2014: 243 115 €
2015: 258 303 €

Kohdemaa

Malawi

Kohdealueen tarkennus

Blantyre Rural and Thyolo Districts

Toimiala

Opettajien koulutus 45%
Ala-asteen opetus 35%
Esiopetus 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

tytöt
lapset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf
Development Aid from People to People

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25302205

Tunnus

UHA2012-002609

Luotu

13.6.2012

Sivua muokattu

22.8.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten tarkastus
Vastuutus

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös