Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Drak Tsho East vammaisten ammatillinen koulutuskeskus

Kuvaus

Bhutanissa vammaiset eivät kykene itsenäiseen (eivätkä usein edes ihmisarvoiseen) elämään yleisten asenteiden sekä puuttuvien elämän- ja ammatillisten taitojen takia, eikä maassa ole paikkoja, joissa näitä taitoja voisi hankkia. Vammaiset nuoret Bhutanin itäisen Trashigangin piirikunnan alueella oppivat elämänhallintaa ja ammatillisia taitoja ja pystyvät mahdollisuuksiensa mukaan itsenäiseen elämään valtavirran mukana ja yhteisön tasa-arvoisina jäseninä ja toimivat roolimalleina ja asenteiden muokkaajinaHankkeella tuetaan jo olemassa olevaa toimintaa, joka on kuitenkin maassa suhteellisen uutta. Keskeiset ongelmat, joihin hankkeella pyritään vaikuttamaan ovat:1. Nuoret vammaiset eivät kykene itsenäiseen (eivätkä usein edes ihmisarvoiseen) elämään puuttuvien elämän- ja ammatillisten taitojen takia.Ongelmaan 1. hankkeella pyritään vaikuttamaan suoraan. Seuraaviin ongelmiin, jotka ovat myös keskeisiä, hanke vaikuttaa osittain suoraan, osittain välillisesti pelkällä olemassa olollaan ja toiminnallaan:2. Perheet ja yhteiskunta laajemmin ei ymmärrä ja hyväksy vammaisia osaksi yhteiskuntaa.3. Ei pystytä tekemään tehokkaasti vaikuttamistyötä vammaisten aseman parantamiseksi eikä keräämään ja säilyttämään tarvittavaa informaatiota sen tueksi.

Myönnöt

2013: 32 610 €
2014: 30 520 €
2015: 28 210 €

Kohdemaa

Bhutan

Toimiala

Ammatillinen koulutus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64515601

Tunnus

UHA2012-002563

Luotu

11.6.2012

Sivua muokattu

26.11.2012

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös