Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kestävä toimeentulo ja osallisuus naisille ja nuorille yrittäjyystaitojen kautta

Kuvaus

Hankkeen kumppani on Swazimaan yliopiston Maataloustieteellisen tiedekunnan kuluttajatieteen (ent. kotitalous)laitos. Hanke toteutetaan Hhohhon, Manzinin, Shiselwenin ja Lubombon alueilla. Alueiden yhteenlaskettu asukasluku on noin 800 000 (Swazimaan kokonaisasukasluku noin 1 020 000). Hanke tähtää jo olemassa olevien tuotantoryhmien voimaannuttamiseen (arviolta 6 naisten/nuorten ryhmää /alue, yhteensä 24). Näitten ryhmien jäsenet ovat yhteensä 400-500 naista ja nuorta, jotka kuuluvat maan köyhimpiin ja ovat usein perheensä ainoita tulonhankkijoita. Projektin lopulla heidän tuottamiensa tuotteiden (elintarvikkeet, käsityöt, kodinhoidon tarvikkeet) laatu tulee olemaan korkeampi ja markkinointimahdollisuudet paremmat, joka puolestaan johtaa parempaan toimeentuloon.Välitön tavoite on parantaa kohderyhmän taloudellista tilannetta ja fyysistä hyvinvointia parantamalla markkinointi- ja laaduntarkkailuosaamista, joka johtaa parempaan elintasoon, sekä kohderyhmän kykyä hyödyntää paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita, joka johtaa perheiden parempaan ravitsemustilaan ja ruokaturvaan.Tavoitteet saavutetaan koulutusohjelmalla, jossa yliopisto (kotitalouden ja tekstiili/käsityöteollisuuden ala) täydennyskouluttaa kotitalousneuvojia, jotka puolestaan kouluttavat nais- ja nuorten ryhmiä ja monitoroivat heidän työtään.Hanketoimintoja ovat koulutusmateriaalien valmistaminen, kouluttajien koulutus, nais- ja nuorisoryhmien kouluttaminen (kaikille yhteinen moduli ravitsemuksesta ja naisten ja nuorten oikeuksista yhteiskunnassa sekä temaattisesti eriytetyt modulit tuotteiden laadun parantamisesta ja markkinoinnista) sekä tiedon keruu, loppuseminaari ja loppuevaluaatio.Hanke huomioi Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaavat teemat: Se lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja voimaannuttaa naisia järjestämällä koulutusta naisten oikeuksista ja mahdollistamalla heille uusia parempia toimentulomuotoja. Se ehkäisee eriarvoisuutta koska kohderyhmissä on huomioitu sekä naiset, nuoret että vammaiset (vaikka vammaiset eivät ole hankkeen pääkohderyhmä). Hanke on ilmastokestävä ja tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista luodessaan toimeentulomahdollisuuksia ihmisryhmille, joiden mahdollisuudet saada toimeentulo maataloudesta ovat osin heikentyneet ilmastonmuutoksesta johtuvien sääolosuhteiden vaihteluiden vuoksi. Hyvä ravitsemus on erityisen tärkeää HIV/AIDS-positiivisille perheenjäsenille, joiden elämänlaatu paranee.

Myönnöt

2013: 99 770 €
2014: 44 300 €
2015: 22 790 €

Kohdemaa

Swazimaa

Toimiala

Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 60%
Opettajien koulutus 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
nuoret

Rahoituskanava

Marttaliitto ry
University of Swaziland Department of Consumer Sciences

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28000702

Tunnus

UHA2012-002444

Luotu

6.6.2012

Sivua muokattu

21.8.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten arviointi
Hakemuksen arviointi

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös