Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Sumba vesihuolto

Kuvaus

I Kaksingri dalen i de närliggande områdena till Sumba West i Suba District, Kenya, finns idag fem borrhål för vatten. Människorna som hämtar vatten från dessa borrhål har ökat, likaså vattenkonsumtionen. Under torrtider har det till och med hänt att det uppstått mindre bråk om vattnet nära vattenstationerna, i huvudsak på grund av långa köer. Ett av borrhålen finns intill Rukongo Yrkesskola (RYP) sedan mitten av 1980-talet. Vattnet pumpas upp med solenergidrivna vattenpumpar och leds till en tank där befolkningen pumpar vatten manuellt. Byn Sumba, omkring 1,5 km därifrån, saknar en egen vattenkälla och skolbarnen i Sumba skola bär vatten med sig från hemmet till skolan, vatten som inte alltid är det bästa. Detta inverkar både på elevernas koncentrationsförmåga och hälsa och slutligen på deras skolresultat. Boskapen går upp till 15 km varje dag under torrtiden för att dricka. Området är mycket kuperat med stora höjdskillnader, vilket gör det energi- och tidskrävande att hämta vatten. Sumba området saknar även vattenplatser för boskap. I dagsläget är byborna hänvisade till att föra sin boskap till den närbelägna Viktoriasjön som ligger på omkring sju kilometer från byn. Den långa vandringen tröttar ut boskapen så att de blir mindre produktiva. Genom att djupborra ett hål för vatten samt bygga infrastruktur för ett par nya vattenstationer samt en drickplats för boskap, omkring 1-1,5 kilometer från det närmaste borrhålet och upp i sluttningen i byn Sumba, kan dessa problem lösas för en längre tid. Borrhålet verkställs enligt planerna i närheten av Sumba Primary School. Vattnet pumpas upp med solenergi ur borrhålet till två olika vattentankar försedda med handpumpar, den ena på skolans område och den andra strax intill borrhålet, där byborna kan hämta vatten. Eleverna kan under dagen använda vattnet och när de återvänder hem efter skoldagens slut kan de ta med sig vatten. Vattnet pumpas med handpump ur en av tankarna och leds genom en kanal till en drickplats för boskapen. Överskottsvatten kan också bildas när befolkningen pumpar vatten ur cisternen. Eftersom vattnet pumpas automatiskt så länge solen skiner (dagsljus) kan det under vissa tider också på grund av det bildas ett vattenöverskott. Allt vatten tas tillvara och leds till drickplatsen för boskapen.

Myönnöt

2013: 41 700 €

Kohdemaa

Kenia

Kohdealueen tarkennus

Sumba village

Toimiala

Perus vesihuolto (maaseutu) 95%
Maaseudun kehittäminen 5%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f
ELCK Lake Diocese
SLEAF AID Ltd
Sumba Primary School, Sumba West

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24821112

Tunnus

UHA2012-002409

Luotu

4.6.2012

Sivua muokattu

23.8.2013

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten tarkastus
Vastuutus

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös