Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 2.7.2012

Lisärahoitus Sambian Kansalliselle Viljelijäliitolle (Zambia National Farmers' Union)

Kuvaus

Suomi tukee ZNFU:ta ns. ydinrahoituksen (core support) kautta vuosina 2009-13. Yhteistyö on arvioitu kevään 2012 aikana ja kokemukset ovat pääsääntöisesti erittäin myönteiset. Yhteistyö on käsittänyt institutionaalista tukea Lima Credit Scheme -luotto-ohjelman toimeenpanoon, josta laadittu erillinen arvio osoittaa luotto-ohjelman olleen erittäin onnistunut tapa tukea pienviljelijöiden maataloustuotannon tehostamista, ja tätä kautta viljelijöiden tulojen ja ruokaturvan vahvistumista. Luotto-ohjelman onnistuneen pilotoinnin jälkeen, ja perustuen ohjelman vahvaan kysyntään ZNFU esittää Suomen ydinrahoituksen kasvattamista.

Rahoituspäätös 2.7.2012

2 165 000 €

Kohdemaa

Sambia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Maatalouden palvelut 50%
Maatalouden rahoituspalvelut 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816516

Tunnus

UHA2012-002146

Luotu

18.5.2012

Sivua muokattu

26.7.2013

Käsittelyn vaihe

Hallitusten välinen sopimus
Hallitusten välinen sopimus
Allekirjoitusvaltuus ja sopimuksen hyväksyminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös