Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.9.2012

UNDP:n tuki Itä-Timorin vaalikapasiteetin kehittämiseen

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on Itä-Timorin vaalikapasiteetin tukeminen Electoral Cycle Approach – lähestymistapaa hyödyntämällä. Hanke käynnistyi vuonna 2007, jolloin järjestettiin ensimmäiset Itä-Timorin itsenäistymisen jälkeiset vaalit. Seuraavat parlamenttivaalit järjestetään heinäkuussa 2012. Tuen kohteina ovat kansalliset vaalitoimijat: vaalihallinnon tekninen sihteeristö (STAE), kansallinen vaalikomissio (CNE) ja itätimorilaiset puolueet. Tavoitteena on vaalitoimijoiden institutionaalisen kapasiteetin ja ammattitaidon vahvistaminen alueellisella ja kansallisella tasolla. Hanke tukee myös maanlaajuisen äänestyskampanjan toteuttamista, jossa kohteina ovat erityisesti haavoittuvat ryhmät; vanhukset, lukutaidottomat, vammaiset ja maaseutuväestö. Toteutusmuotoina ovat 1) viranomaisten tukeminen neuvonantaja- ja asiantuntija-avun muodossa parlamenttivaalien toteuttamisen kannalta kriittisillä osa-alueilla sekä yksilöllinen mentorointi vaalien jälkeisellä ajanjaksolla ja 2) vaaliviranomaisten tukeminen kansallisten äänestyskampanjoiden toteuttamisessa. Hankkeen kohdealueena on koko Itä-Timor ja sen toteutusaika on heinäkuusta joulukuuhun 2012.

Rahoituspäätös 11.9.2012

80 000 €

Sidottu osuus

80 000 €

Kohdemaa

Itä-Timor

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Vaalit 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76501602

Tunnus

UHA2012-002127

Luotu

16.5.2012

Sivua muokattu

27.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös