Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.12.2012

Maaseudun vesi- ja sanitaatiohanke Länsi-Nepalissa, päätösvaihe

Kuvaus

RWSSP-WN:n päätösvaiheen aikana jatketaan tukea länsi-Nepalissa maaseudun vesihuollon ja sanitaation edistämiseksi. Nepalin kansallisena tavoitteena on ulottaa puhdas vesi ja sanitaatio koko västölle vuoteen 2017 mennessä. Ihmisoikeusnäkökulmasta oikeus puhtaaseen veteen ja sanitaation on yksi perusedellytyksistä ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi. Paikallisten yhteisöjen tietoisuutta oikeuksista lisätään ja kansallisten viranomaisten kapasiteettia vastata riittävällä palvelun tuotannolla vahvistetaan. Hankkeeseen suunnitellaan alusta alkaen exit strategia, mikä mahdollistaa vastuiden siirron ja hankkeen tulosten kestävyyden hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen vastuualueen laajentamista kestäviin elinkeinoihin kylätasolla selvitetään suunnitteluvaiheessa. Myös arseenin haitallisten vaikutusten vähentäminen huomioidaan Terain alueella.

Rahoituspäätös 28.12.2012

13 700 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66014211

Tunnus

UHA2012-001657

Luotu

13.4.2012

Sivua muokattu

16.9.2013

Käsittelyn vaihe

Hallitusten välinen sopimus
Hallitusten välinen sopimus
Sopimusluonnoksen valmistelu ja sopimusneuvottelut

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös