Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 20.5.2013

Nepalin sääpalvelujen kehittäminen IKI-hanke; II-vaihe

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut viranomaisten välistä yhteistyötä (IKI) Nepalin hydrologian ja meteorologian laitoksen (DHM) kanssa vuosina 2010-2012. DHM on Nepalin tiede-, teknologia- ja ympäristöministeriön alainen osasto. Laitoksella on Nepalin hallituksen mandaatti kaikkeen hydro- ja meteorologiseen toimintaan Nepalissa. Sen toimialue käsittää mm. ilmaston, agrometeorologian, saostumat, ilman- ja vedenlaadun, järvitutkimuksen ja tuuli- ja aurinkoenergian. DHM tuottaa myös yleiset ja lentosääpalvelut. Nepalissa, kuten useissa muissakin kehitysmaissa, säähavaintopalveluja tuottavien valtionhallinnon laitosten arvostus on ollut alhainen. Se näkyy toiminnan puutteellisena resurssointina. Ilmastonmuutoksen myötä ajantasaisen tiedon kysyntä on korostunut ja laitosten kehittämistarve on tiedostettu. Katastrofien ennaltaehkäisy ja varoitusjärjestelmien kehittäminen ovat keskeisiä haasteita myös Nepalissa. Nepalin hydro/meteorologian laitos ei vastaa tämän päivän vaatimuksia laitteiltaan eikä toiminnaltaan. Hydrologian puoli on jonkin verran edellä meteorologiaa. Ensimmäiset reaaliaikaiset hydrologiset mittaustiedot ovat käytettävissä verkon kautta. Pintasäähavaintolaitteisto on vajaa ja yläilmahavainnot puuttuvat kokonaan. Lisäksi säämalleja ei juurikaan käytetä. Laitos ei myöskään toimi ympärivuorokautisesti. Ilmatieteen laitos on valmistellut Nepalin DHM:n kanssa yhteistyölle 3-vuotisen jatkosuunnitelman, joka toteutetaan vuosina 2013-2015. Tarkoitukseen on varattu yhteensä n. 500.000 euroa. Hankkeen tavoitteena on, että Nepalin hallitus pystyy varautumaan säästä ja ilmastosta johtuviin lisääntyneisiin luonnonkatastrofeihin. IKI-yhteistyön toisella vaiheella on kolme päätavoitetta: 1) DHM:n vahvistettu kapasiteetti, jossa tuotetaan parannetuilla menetelmillä sääennusteita ja -palveluita 2) DHM:n parantuneet asiakassuhteet, sää- ja ilmastopalveluiden tuottamiskapasiteetin kohottaminen 3) parantunut palvelu tehostetulla tiedonhallinnalla ja laaduntarkkailulla.

Rahoituspäätös 20.5.2013

493 479 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 60%
Tulvien esto ja valvonta 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos
Nepalin hydrorologian ja meteorologian laitos

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66014210

Tunnus

UHA2012-001630

Luotu

12.4.2012

Sivua muokattu

4.7.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös