Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 12.4.2012

VIET/Innovaatiokumppanuushanke

Kuvaus

Vietnamin hallitus on asettanut kansallisessa kehitysstrategiassaan tavoitteekseen tietotalouden ja erityisesti yritysten innovaatiokapasiteetin vahvistamisen talouskehityksensä tukemiseksi. Kansallisessa kehitysstrategiassa sekä Vietnamin tiede- ja teknologiastrategiassa 2010 korostetaan mm. rahoitusjärjestelmien ja hallintorakenteiden kehittämistä, koulutuksen vahvistamista, innovaatioiden markkinointia ja vietnamilaisten toimijoiden integroitumista kv. innovaatiojärjestelmiin. Suomella on taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksensä sekä julkisten että yksityisten toimijoiden osaamisen kautta merkittävää lisäarvoa Vietnamin tietotalouden kehittämisen tukemisessa. Innovaatiokumppanuuden tavoitteita ovat 1)tukea tiede- ja teknologiaministeriötä T&T- sekä innovaatiota koskevassa lainsäädännön ja strategioiden kehitystyössä, 2) kehittää ja toteuttaa tiede- ja teknologiakoulutusta sekä julkisten että yksityisten toimijoiden parissa, 3)tukea innovaatiokumppanuuksien syntyä niin Vietnamin kansallisten toimijoiden kuin Vietnamin ja kv. toimijoiden (ml. Suomi) välillä.

Rahoituspäätös 12.4.2012

1 715 243 €

Kohdemaa

Vietnam

Toimiala

Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76907901

Tunnus

UHA2012-000781

Luotu

17.2.2012

Sivua muokattu

13.9.2013

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Intervention suunnittelu
Suunnittelun käynnistäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös