Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 3.9.2012

Päästöjen mittauskapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vähentää ilmansaasteita Intiassa ja nostaa päästöjen mittausmenetelmät kansainväliselle tasolle. Saavuttaakseen nämä tavoitteet CPCB:n ja SPCB:n mittauskapasiteetteja täytyy parantaa. Ilmanlaadun mittauskapasiteetin vahvistamisella tuetaan sellaisen tiedon hankkimista, jolla on merkitystä Intian kannalta ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kerättyä ilmanlaatu- sekä päästötietoa tulee pystyä hyödyntämään Intian päätöksenteossa kestävän päästö- ja ilmastopolitiikan kehittämisessä. Tavoitteena on pitkän tähtäimen yhteistyö Suomen ja Intian välillä. Hanke tukee suomalaisen tieto-taidon ja mahdollisesti myös teknologian siirtoa Intiaan. Intiassa on tällä hetkellä riittämätön ilmansaasteiden torjuntamekanismi useimmissa teollisissa yrityksissä. Tämän lisäksi jatkuva ilmansaasteiden monitorointi (CEM) puuttuu useimmista yrityksistä. Tämän seurauksena tehokas ilmansaasteiden torjunta on käytännössä mahdotonta, koska päästöjen lähteet eivät ole tarkassa tiedossa. Hankkeen tavoitteena on vähentää ilmansaasteita Intiassa ja nostaa päästöjen mittausmenetelmät kansainväliselle tasolle. Tehokkaalla päästöjen mittauksella on neljä päätavoitetta. 1) Päästöjen mittauskapasiteetin vahvistaminen, 2) Kapasiteetin vahvistaminen hajujen mittausteknologiassa, 3) Hajapäästöjen mittauskapasiteetin, erityisesti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaus, vahvistaminen, 4) Hiukkaspäästöjen mittausteknologian kehittämiskapasiteetin vahvistaminen

Rahoituspäätös 3.9.2012

149 164 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä
Ympäristöapu
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

Teknologian tutkimuskeskus VTT
Central Pollution Control Board

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

64516701

Tunnus

UHA2011-008037

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

5.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös