Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Selviytyjistä osaajiksi - naisten työllisyyshanke

Kuvaus

Hanke pyrkii ehkäisemään naisia joutumasta ihmiskaupan uhreiksi sekä tukemaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneita naisia rakentamaan aktiivista roolia sosiaalisina ja taloudellisin toimijoina kohdealueella. Hanke tukee myös kumpp.järjestön voimistamista ja edistää kansalaisyhteiskunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hanke jakautuu seuraaviin osiin 1) järjestön hankehenkilökunnan kouluttaminen 2) 60 naisen koulutus ja niistä 15 valitun kouluttaminen pienyrittäjyyteen 3) kohderyhmän ja paikallisen yksityissektorin tukeminen hyväntekeväisyystoimissa ihmiskaupan uhrien auttamiseksi. Moldovan tasavalta on Euroopan köyhin valtio ja maan köyhyys on keskittynyt maaseudulle, jossa yli 70 prosenttia elää köyhyydessä. 68 % Moldovan työttömistä on naisia. Osittain kommunismin perinteestä johtuen ihmiset ovat arkoja ottamaan riskejä elinolojensa parantamiseksi. Etenkin naisten käyttäytyminen on usein epäosallistuvaa ja -itsenäistä. Naisten sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantaminen auttaisi ehkäisemään naisten joutumista ihmiskaupan uhreiksi ja mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen ihmiskaupan uhrien kuntouttamiseksi.

Myönnöt

2012: 50 012 €
2013: 44 512 €
2014: 41 212 €

Kohdemaa

Moldova

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ihmisoikeudet 50%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ortaid

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

87301501

Tunnus

UHA2011-008010

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

22.8.2013

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös