Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Nuorten työllistymisen tukeminen ja elämäntaitojen vahvistaminen

Kuvaus

Hanke pyrkii edistämään perulaisten nuorten työllistyvyyttä. Hankkeen suora tavoite on tukea 300 15-20-vuotiaan nuoren työllistymistä parantamalla näiden taitoja työllisyys-, yrittäjyys- ja elämäntaitokoulutuksen avulla. Hanke pyrkii tukemaan nuorten osallistumista oman yhteisönsä kehittämiseen Rimacin ja La Victorian lähiöissä Limassa. Hankkeen toimet toteutetaan kuudessa koulussa ja kolmessa suojakodissa. Lisäksi 50 opettajalle annetaan koulutusta nuorisotyöttömyydestä, elämäntaidoista ja nuorten aktiivisesta osallistumisesta. Nuorten mahdollisuudet työn tekemiseen ja kehitykseen vaikuttamiseksi ovat olennaisia perusedellytyksiä köyhyyden vähentämiseksi. Perun työttömistä kaksi kolmesta on nuoria. Viidesosa nuorista ei opiskele tai työskentele. Työllistyneistä nuorista 53 prosenttia on alityöllistettyjä. Perussa vain harvalla nuorella on mahdollisuus saada koulutusta työntekoon. Vuonna 2008 työllistymiskoulutusta saaneiden osuus oli vain 3,5 prosenttia nuorista. Naisten osallistuminen työllistämiseen tähtäävään koulutukseen on vielä miehiäkin vähäisempää. Myös yrittäjyyskolutus on riittämätöntä. Hankkeen paikallinen kumppani on CEDRO, jonka kanssa SLNS on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2006. Muita yhteistyökumppaneita on muun muassa tilintarkastus- ja konsulttiyritys Deloitte, jolta taloudellista tukea ja asiantuntijapalveluja. Myös paikallisia yrityksiä ja julk. hallinnon instituutioita osallistuu hankkeeseen

Myönnöt

2012: 178 000 €
2013: 150 000 €
2014: 188 000 €

Kohdemaa

Peru

Toimiala

Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 33%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 33%
Kaupallisen alan koulutus ja harjoittelu 34%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen lasten ja nuorten säätiö ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

45408601

Tunnus

UHA2011-007965

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

1.2.2013

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös