Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Lapset ja nuoret keskiössä, Oruron kunnan koulu- ja kaupunginosa

Kuvaus

Tavoitteena on lisätä koululaisten, opettajien ja vanhempien välistä yhteistyötä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi kouluissa, kodeissa sekä asuinyhteisöissä. Hankkeessa pyritään siihen, että lapset ja nuoret otettaisiin mukaan päätöksentekoon heidän ikätasoaan vastaavalla tavalla. Lapset ja nuoret halutaan saada uskomaan, että he voivat vaikuttaa ja että yhteisten asioiden eteen kannattaa tehdä yhdessä töitä. Hanke toteutetaan kokoamalla työpajoihin kouluissa oppilaiden, vanhempien ja opettajien edustajat ja pureutumalla yhdessä niihin ongelmiin, joihin tulee löytää ratkaisuja ja parannusehdotuksia. Hankkeen puitteissa järjestetään työpajoja eri ryhmille, koulutuspäiviä oppilaiden ja yhteisöjen edustajille sekä teemapäiviä. Perinteisen ajattelumallin mukaan lapset ovat kouluissa ja kotona passiivisessa roolissa. Lapset ovat koulussa vastaanottamassa heille annettavaa opetusta.Olisi tärkeää, että kouluissa opetettaisiin oppilaille myös elämäntaitoja ja aktiivista otetta, sillä passiivisista koululaisista tulee passiivisia kansalaisia.Koululaisten passiivisuus liittyy läheisesti piittaamattomuuteen muiden kohtaamaa epäoikeudenmukaista kohtelua kohtaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva laiminlyönti, kaltoinkohtelu, ruumiillinen kuritus ja väkivalta ovat ongelmia, joiden ehkäisemiseen ei ole riittävästi toimivia ja tehokkaita menetelmiä.Niin viranomaistoiminnassa kuin myös lasten vanhempien asenteissa lasten ja nuorten näkökulmaa ei huomioida riittävästi ja vanhempien yhteydet kouluun ovat hyvin vähäiset.

Myönnöt

2012: 34 000 €
2013: 30 000 €
2014: 30 000 €

Kohdemaa

Bolivia

Toimiala

Ihmisoikeudet 20%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%
Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 60%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yhteiset lapsemme ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

42803201

Tunnus

UHA2011-007962

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

29.7.2013

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös