Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 5.7.2013

Meteorologian alan institutionaalinen yhteistyö (IKI) Ecuadorissa

Kuvaus

Ecuadorin hydrologian ja meteorologian laitos INAMHI toimii kansallisen riskienhallinnasta vastaavan sihteeristön alaisuudessa. Se tukee eri viranomaisten päätöksentekoa hydrometeorologisiin kysymyksiin liittyen, sekä tuottaa alan tietoja ja palveluita eri sidosryhmille. INAMHI operoi maankattavaa säähavaintoverkostoa sekä ylläpitää hydrometeorologista tietokantaa ilmasto- ja ympäristötutkimusta varten. INAMHIn pääasialliset palvelutuotteet ovat sääennusteet ml. ennakkovaroitukset äärimmäisistä sääilmiöistä. IKI-hankkeen kehitystavoitteena on vaarallisista sääolosuhteista ja ilmastonmuutoksesta johtuvien, väestöön ja omaisuuteen kohdistuvien riskien ja menetysten vähentäminen. Hankkeen avulla vahvistetaan INAMHIn valmiuksia ja kapasiteettia hallinnoida ja tuottaa äärimmäisiin sääolosuhteisiin liittyviä palveluja Ecuadorissa. Yhteistyön avulla kehitetään säähavaintoverkostoa, säätutkatiedon hyödyntämistä ja asiakaslähtöisiä sääpalveluja INAMHIn omien strategisten tavoitteiden mukaisesti sekä koulutetaan henkilöstöä säähavaintomateriaalin eri työkalujen käytössä, tiedonkeruussa, tiedonhallinnan automatisoinnissa sekä laadunvarmistuksessa. Hankkeen hyödynsaajina ovat INAMHIn oma henkilöstö, jonka kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan. Muita hyödynsaajia ovat muun muassa katastrofivalmiudesta ja toimeenpanosta vastaavat viranomaiset ja eri tuotannolliset sektorit, kuten esimerkiksi maanviljelysalan toimijat, pienviljelijät, sekä energiasektorin toimijat, mm. tuuli-, aurinko- ja vesivoima käytön suunnittelussa ja hyödyntämisessä. Paikallisväestö, joiden elinkeinoihin ja -oloihin parantuneet sää- ja ennakkovaroituspalvelut vaikuttavat, hyötyvät luotettavista, oikea-aikaisista ja helposti saatavista sääennusteista. Hankkeen toteutusosapuolet ovat Ilmatieteen laitos ja Ecuadorin hydrologian ja meteorologian laitos INAMHI. Hankkeen kesto on kaksi ja puoli vuotta, 2012-2014 ja budjetti 250 000 euroa.

Rahoituspäätös 5.7.2013

250 000 €

Sidottu osuus

250 000 €

Kohdemaa

Ecuador

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

44003902

Tunnus

UHA2011-007465

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

10.9.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös