Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

AZERB/Tjejcentret öppna dörrar -samlingspunkt för unga kvinnor

Kuvaus

Naisten ja tyttöjen asema Azerbaidzhanissa on heikko, mikä hidastaa koko maan kehitystä. Hankkeen tarkoituksena on voimaannuttaa nuoria naisia ja tyttöjä tyttöryhmämetodin avulla. Tavoitteena on edistää tyttöjen itsetuntoa, aktiivista kansalaisuutta ja tietoutta omista oikeuksista. Hankkeeseen osallistuu 30 14–18-vuotiasta tyttöä yhdessä Bakun köyhässä ja sosiaalisesti syrjäytyneessä lähiössä. Lähiöön perustetaan tyttökerho, jossa tytöt voivat viettää aikaa ja osallistua harrastustoimintaan koulun jälkeen. Tämä on tarpeen, sillä erityisesti lähiöissä asuvilla tytöillä on hyvin rajalliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja harvoin mahdollisuus omaan tilaan kotona. Azerbaidzhanin itsenäistyttyä maan patriarkaaliset traditiot ja perinteiset sukupuoliroolit ovat vahvistuneet ja naisten asema heikentynyt. Köyhissä lähiöissä ja kaukana Bakusta asuvat tytöt ovat erityisen huonossa asemassa, sillä heidän koulutus- ja työmahdollisuutensa ovat heikot. Naisilla ei yleensä ole tietoa omista oikeuksistaan, he ovat huomattavasti todennäköisemmin työttöminä ja riippuvaisia joko perheestään tai aviomiehestään. Tyttöjen harrastustoiminta tai mahdollisuudet omaan tilaan ovat myös hyvin rajalliset. Naisten asemaa heikentävät myös yleinen perheväkivalta sekä olemattomat perhesuunnitellunmahdollisuudet. Paikallinen kumppanijärjestö Yuva on Azerbaidzanin kokenein naisjärjestö.

Myönnöt

2011: 104 105 €
2012: 127 425 €
2013: 112 685 €

Kohdemaa

Azerbaidzhan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ålands fredsinstitut

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

67401401

Tunnus

UHA2011-007388

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

22.8.2013

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös