Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Metsä- ja puuvarojen kestävä käyttö

Kuvaus

Tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristön tilan paraneminen Guineassa Malin alueella. Tavoitteena on vähentää ja tehostaa puu- ja metsävarojen käyttöä sekä parantaa maaperän ja metsien tilaa. Hanke pyrkii lisäämään ymp.tietoisuutta ja vahvistamaan kapasiteettia koulutuksen avulla. Puun käyttöä vähennetään korvaamalla risuaitoja osittain elävillä pensailla ja puilla sekä ottamalla käyttöön puuta säästäviä liesiä. Puuntuotanto turvataan ja metsävaroja lisätään perustamalla puuviljelmiä sekä parantamalla olemassa olevia metsiä ja sitä kautta maaperää. Koulutuksessa hyödynnetään pyramidimenetelmää, jossa koulutetut vastuuhenkilöt siirtävät tietoa yhteisöissään. Perustetaan hankekomitea, jossa on edustajat hankekylistä, prefektuurin teknisistä palveluista sekä paikallishallinnosta. Komitean välityksellä hallinnolle mahdollistuu osallistuminen hankkeen päätöksentekoon. Hankkeen taustalla on huoli puu- ja metsävarojen hupenemisesta ja riittämättömyydestä välttämättömiin tarpeisiin sekä maaperän köyhtymisestä. Tavoitteena on antaa hyödynsaajille ympäristökasvatusta ja koulutusta puuvarojen säilymiseksi ja lisäämiseksi.

Myönnöt

2011: 17 922 €
2012: 15 525 €
2013: 17 325 €

Kohdemaa

Guinea

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Ilmastonmuutoksen hillintä
Biodiversiteetin vaalinta
Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

Polttopuu ja puuhiili 30%
Ympäristökasvatus ja -koulutus 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kehitysmaayhdistys Indigo ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24301201

Tunnus

UHA2011-007347

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

23.5.2013

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös