Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.12.2012

INGO/PANOS Network

Kuvaus

The Panos Network koostuu 8 alueellisesta instituutista, joista ensimmäiset on perustettu 1986. Ne käyttävät viestintää parantaakseen köyhyydessä elävien asemaa. Instituutit toimivat erityisesti median kanssa edistääkseen osallistuvaa kehitystä, julkista keskustelua sekä varsinkin syrjäytyvimpien ryhmien äänen kuulumista kehitysmaissa. Suomi esitti Panosia DAC:n järjestölistalle, jolle se hyväksyttiin 2004. Ulkoministeriö on tukenut Panosia vuodesta 2002. VNn periaatepäätöksen mukaisesti kv. kansalaisjärjestöjen voidaan katsoa edistävän Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. UMn ja kv. kansalaisjärjestöjen yhteistoiminnan perustana on politiikkatavoitteiden yhdenmukaisuus ja järjestöjen kehitysohjelmien korkea laatu. Yhteistyö pohjautuu säännölliseen kehityspoliittiseen vuoropuheluun ministeriön ja järjestöjen välillä. Panos-järjestöllä on vakiintunut ja tuloksellinen toiminta, joka on taloudellisesti vakaalla pohjalla usean rahoittajan kautta. Hanke tukee kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämistä sekä edistää ihmisoikeuksia ja demokratiakehitykstä vahvistamalla viestinnällisiä kumppanuuksia paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Tavoitteena on saada median kautta kuuluville kehitysmaiden köyhien ja syrjäytyvimpien äänet ja antaa heille mahdollisuus viestiä omasta kehitysagendastaan ja osallistua julkiseen keskusteluun.

Rahoituspäätös 4.12.2012

100 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

PANOS Instititue

Ota yhteyttä

vko-40

Rahoituskohteen numero

81803401

Tunnus

UHA2011-007271

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

10.9.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös