Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 18.6.2013

Metsien ja maankäytön kartoitus, II-vaihe

Kuvaus

Sambian metsien ja maankäytön kartoituksen toinen vaihe täydentää ensimmäisen vaiheen kartoitusta ja vahvistaa Sambian kapasiteettia suunnitella ja toteuttaa kestävää metsänkäyttöä (SFM) ja metsäkadosta johtuvien päästöjen vähentämisohjelmaa (REDD). Tämä tapahtuu kattavan informaation, kapasiteetin rakentamisen, informaation jakamisen ja toimivan sektoreiden välisen dialogin avulla. Hankkeen kahtena ensimmäisenä vuotena (2010-2011) keskitytään jo olemassa olevan tiedon jakamiseen ja käyttämiseen erityisesti sektoreiden välisessä dialogissa. Lisäksi parannetaan tiedonkeruu ja -analysointikapasiteettia. Vuosina 2012-2013 suoritetaan uusi kartoitus ja kenttätutkimus, jota tarvitaan vastaamaan erityisesti provinssi- ja piirikuntatason tiedon tarpeisiin. Sambian kansallinen metsien ja maankäytön kartoitus toteutettiin vuosina 2005-2008 turismi-, ympäristö- ja luonnonvaraministeriön (MTENR) alaisen metsäosaston johdolla FAO:n avustuksella. Suomi rahoitti hanketta 320 000 eurolla. Kartoitus tarjosi ensimmäistä kertaa 30 vuoteen kattavaa tietoa Sambian metsistä ja niihin liittyvistä resursseista: määrästä, volyymistä, kunnosta ja käytöstä. Kartoituksen jälkeen kuitenkin todettiin, että se ei tarjoa riittävästi informaatiota provinssi- ja piiritason päätöksenteon tueksi. Samoin tiedon levittämisessä ja teknisessä käytettävyydessä havaittiin ongelmia. Toinen vaihe tarvitaan täydentämään ensimmäisen vaiheen puutteita. Erityisesti tarvitaan kapasiteetin vahvistamista, jotta uusi kartoitus- ja kenttätutkimus korjaa havaitut puutteet, mm. yhdenmukaisuuden kansainvälisen ympäristöraportoinnin suhteen.

Rahoituspäätös 18.6.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Sambia

Toimiala

Metsäntutkimus 1%
Monisektoriapu 49%
Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28813902

Tunnus

UHA2011-007057

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

27.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös