Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 19.3.2013

Eteläisen- ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuus

Kuvaus

Hankkeen tavoite on edistää uusiutuvan energian käyttöä kumppanivaltioissa. Edistämällä nykyaikaisten, luotettavien ja edullisten uusiutuvan energian ratkaisuiden käyttöä kumppanivaltioissa on mahdollista parantaa sähkönsaantia, vähentää köyhyyttä ja lieventää ilmastonmuutosta. Kumppanuus edistää kestävää kehitystä tukemalla taloudellista kehitystä, sosiaalista hyvinvointia ja ympäristön kestävää hoitoa. Hankkeen piirissä ovat valtiolliset toimijat, yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt sekä tutkimuslaitokset. Mukana ovat kaikki uusiutuvan energian muodot (aurinkosähkö ja -lämpö, pienet vesivoimalat, tuulivoima, maalämpö, biopolttoaineet ja - energia) sekä energiatehokkuus, mikä myös on noussut keskeiseksi teemaksi monissa Afrikan maissa. Hankkeen malli tulee Keski-Amerikasta.

Rahoituspäätös 19.3.2013

12 500 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä
Ympäristöapu

Toimiala

Voimantuotanto uudistuvista energialähteistä 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Konsultit
Muut toteuttajat

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28922801

Tunnus

UHA2011-006705

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

27.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Raha-asiain valiokunnan lausunto

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös