Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

INDONES/Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalveluiden ylläpito

Kuvaus

Hankkeen taustalla on Borneon sademetsien nopea häviäminen ja rappeutuminen. Hanke on osa kolmen Borneon valtion yhteistä korkeantason Heart of Borneo (HoB) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti tärkeiden Borneon sademetsien suojelu ja kestävä käyttö ja sitä kautta köyhyyden vähentäminen, vesivarojen suojelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Pyrkimyksenä on olemassa olevien ja hankkeen aikana mahdollisesti perustettavan kansallispuiston muodostamien suojelualueiden linkittäminen yhteen puistojen ulkopuolella tapahtuvan, paikallisia yhteisöjä hyödyntävän kestävän maan/metsien käytön avulla. WWF Indonesia kerää tutkimustietoa toiminnan perustaksi, fasilitoi maankäyttöneuvotteluja, ajaa paikallisyhteisöjen omistus- ja käyttöoikeuksia, kehittää toimeentulomahdollisuuksia ja tarjoaa hakkuuyhtiöille teknistä apua puutavaran (FSC)sertifioinnissa.

Myönnöt

2011: 321 568 €
2012: 330 700 €
2013: 289 096 €

Kohdemaa

Indonesia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Biodiversiteetin vaalinta
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ympäristöapu

Toimiala

Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rah

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

73804001

Tunnus

UHA2011-006329

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

22.5.2013

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös