Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

TOGO/Opettajajärjestön järjestöllinen kehittäminen

Kuvaus

Hanke pyrkii vahvistamaan paikallisen järjestön osaamista, vaikuttavuutta ja vuoropuhelua koulutuspoliittisten päättäjien, hallinnon ja muiden yhteistyötyötahojen kanssa. Vahvistetaan järjestön keskusjohdon ja paikallistason yhteistyötä ja keskinäistä vuoropuhelua, sekä sisäistä vahvuutta ja eri opettajaryhmien yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä pyritään saamaan myös lisää uusia maksavia jäseniä. Järjestöjohtoa koulutetaan johtamisessa, avoimuudessa, tiedonvälityksessä ja monipuolisen vuoropuhelun lisäämisessä. Vahvistetaan järjestön tiedonvälitykseen liittyen kapasiteettia. Järjestöä vahvistamalla tuetaan myös opettajien ammatillista kehitystä. OAJ per. 1974, 117.100 jäsentä keväällä 2007. Toteuttanut kehy-hankkeita Afrikassa 1980-luvulta alkaen. FESEN:llä 11.000 jäsentä, kattaa 10 opettajaryhmää ja kaikki opettajakategoriat. Toiminta-alueena koko maa. Togossa n. 28.000 opettajaa valtion ja paikallishallinnon johtamissa sekä uskonnollisissa kouluissa. Kouluissa n. 1.600.000 oppilasta. Kaikki lapset eivät käy koulua, koulun keskeyttäminen yleistä. Hankealoite opettajien maailmanjstö EI:ltä OAJ:lle. Ranskankiel. Afrikka jäänyt heikompaan asemaan opettajajstöjen kehittämisessä.

Myönnöt

2011: 17 900 €
2012: 15 000 €
2013: 17 800 €

Kohdemaa

Togo

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28300101

Tunnus

UHA2011-006266

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

1.11.2012

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös