Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kumppanuussopimus

Kuvaus

Plan Suomi Säätiö keskittyy lasten köyhyyden vähentämiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Aasiassa. Järjestö tukee erityisesti lasten asemaa terveys-, opetus- ja lastensuojeluhankkeiden kautta. Lapsikeskeisen kehitysyhteistyön ohjenuorana on oikeusperustaisuus YK:n lapsen oikeuksien mukaisesti. Uuden tuenkäyttösuunnitelman 2012-2014 otsikkona on "Hyvästä lapsuudesta voimaantuneeksi nuoreksi". Se on jatkoa olemassaolevalle ohjelmatyölle, mutta siinä keskitytään aiempaa enemmän myös nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Ihmisoikeusperustainen kehitys sekä demokratia- että oikeusvaltiokehityksen ja toimivan kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen ovat yhteisiä lähtökohtia sekä Suomen hallituksen kehityspoliittiselle ohjelmalle (2007) että Planin ohjelmatyölle. Hankkeiden yleisenä tavoitteena on lasten köyhyyden vähentäminen ja sitä kautta koko yhteisön kehittäminen. Plan Suomi Säätiö allekirjoitti kumppanuusjärjestösopimuksen loppuvuodesta 2004: vuodet 2005-2006 on järjestön ensimmäinen kumppanuussopimuskausi. Toinen kumppanuuskausi ajoittui vuosille 2006-2008. Kolmas rahoituskausi käsitti vuodet 2009-2011. Neljäs rahoituskausi pitää sisällään vuodet 2012-2014. Plan on kohonnut yhdeksi ulkoasiainministeriön suurimmista kumppanuusjärjestöistä.

Myönnöt

2012: 5 900 000 €
2013: 5 900 000 €
2014: 5 900 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Monisektorinen opetus ja koulutus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Plan Suomi säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89838001

Tunnus

UHA2011-005845

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

27.12.2012

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös