Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.8.2012

INGO/Transparency international (TI)

Kuvaus

Transparency International (TI) on merkittävin korruption vastainen kansainvälinen kansalaisjärjestö. TI näkee korruption yhtenä maailmanlaajuisen kehityksen pahimmista esteistä. Järjestön toiminta onkin laajentunut erityisesti kehitysmaissa, joissa korruptio paitsi hidastaa taloudellista kehitystä, myös estää kansalaisten oikeuksien toteutumista. Koska korruptio haittaa niin julkisen sektorin, yksityisen sektorin kuin kansalaisyhteiskunnankin toimintaa, TI pyrkii näiden tahojen yhteistoiminnan tiivistämiseen korruptiota vastaan. Järjestön työssä painottuvat korruptio-kysymysten jatkuva huomioiminen maailmanlaajuisesti; julkisen sektorin reformi; korruption vastainen toiminta yksityisellä sektorilla; sekä järjestön vahvistaminen. TI on tähän saakka korruption vastaisessa taistelussa keskittynyt tietoisuuden kasvattamiseen ja tukemaan järjestelmätason reformeja eri maissa.

Rahoituspäätös 28.8.2012

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Transparency International

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81801701

Tunnus

UHA2011-005187

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

29.4.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös