Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.6.2013

Ohjelman suunnittelu

Kuvaus

Suomen ja Namibian välistä yhteistyötä jatketaan uusien apuinstrumenttien kuten instituutioiden välisen yhteistyön (IKI) ja liikekumppanuuden avulla. Yhteistyön jatkamiseen näiden instrumenttien toimeenpanolla tarvitaan edelleen suunnittelumäärärahaa. Varoja tarvitaan mm. IKI-hankkeiden suunnitteluun , seurantaan ja arviointiin. Määrärahaa tarvitaan myös desentralisaatiohankkeen jälkievaluoinnin toteuttamiseen. Suunnittelumäärärahasta maksettavaksi saattaa nousta myös ennakoimattomia tarpeita. Varsinkin IKI on poikinut Namibiassa useita yhteistyöaloitteita. Namibialla on vielä kehityshaasteita, ja IKI:llä voidaan antaa kohdistettua tukea Namibian instituutioille. Pitkäaikainen yhteistyö Suomen ja Namibian välillä on luonut vahvoja henkilö- ja organisaatiosuhteita, joita IKI:ä käyttäen voidaan tarvelähtöisesti hyödyntää. Suomen ja Namibian välisen yhteistyön siirtymävaiheen evaluaation myötä laaturyhmä (14.11.2008) suosittikin, että IKI-instrumentin käyttöä vahvistetaan ja nykykiinnostuksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään. IKI-hankkeita pyritään höydyntämään myös Suomen viennin edistämiseksi Namibiaan.

Rahoituspäätös 11.6.2013

150 000 €

Kohdemaa

Namibia

Toimiala

Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28111001

Tunnus

UHA2011-005180

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

5.8.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös