Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 27.4.2017

Myanmar (Burma) : pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 27.4.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/734 jatketaan Myanmariin/Burmaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 30.4.2018 saakka.

Katso päätös (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Tällä hetkellä voimassa olevat pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/184/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 401/2013 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

  • Aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin liittyvät tarvikkeet
  • Kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet 
  • Yllä mainittuihin tarvikkeisiin sekä sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu ja tietyt palvelut (ml. välityspalvelut, rahoitus, rahoitustuki)

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 30.5.2017

Takaisin ylös