Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 27.1.2017

Tunisia: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 31.1.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/153 jatketaan Tunisian tilanteen johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2018 asti. Lisäksi neuvoston päätöksellä ja 31.1.2017 voimaan tulleella neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/149 muutetaan kahta rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevan henkilön tunnistetietoja. Säädösten liitteissä lueteltujen henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso päätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf) 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/72/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 101/2011 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja näitä lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 30.1.2017

Takaisin ylös