Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 30.1.2018

Tunisia: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 30.1.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/141 jatketaan Tunisian tilanteen johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2019 asti. Lisäksi neuvoston päätöksellä ja 30.1.2018 voimaan tulleella neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/137 muutetaan yhtä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia listausperusteita. Säädösten liitteissä lueteltujen henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso päätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf) 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/72/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 101/2011 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja näitä lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 30.1.2018

Takaisin ylös