Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 3.12.2017

Irak: pakotteet

Viimeisin muutos

Komission 3.12.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2217 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 24.11.2017 tekemä päätös ja poistetaan yksi kohta asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III olevasta luettelosta niistä Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöistä, yhtiöistä ja virastoista sekä luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, elimistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen varat ja muut taloudelliset resurssit on jäädytettävä, jos kyseiset varat ja muut taloudelliset resurssit sijaitsivat Irakin ulkopuolella 22.5.2003.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston yhteiseen kantaan 2003/495/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1210/2003 sekä (EY) N:o 3541/92 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet), ellei käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuuneuvoston päätöslauselmien kanssa
  • tietyt irakilaista alkuperää olevat arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti, tieteellisesti tai uskonnollisesti merkittävät esineet, jos ne alunperin viety Irakista laittomasti

Tuontikiellot

  • tietyt irakilaista alkuperää olevat arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti, tieteellisesti tai uskonnollisesti merkittävät esineet, jos ne on alunperin viety Irakista laittomasti

Varojen jäädyttäminen

  • eräiden Saddam Hussein hallintoon kuuluneiden ja sitä lähellä olleiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja
  • eräiden muiden tällaisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen, jos varat on siirretty Irakin ulkopuolelle ennen 22.5.2003

 Muut rajoitteet

  • kielto täyttää  korvaus- ja muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston pakotteita koskevalla päätöslauselmalla 661 (1990)

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 17.1.2018

Takaisin ylös