Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 10.2.2018

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 10.2.2018 voimaan tulleella neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/202 ja -asetuksella (EU) 2018/197 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 1.2.2018 tekemä päätös lisätä neljä henkilöä luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Nämä henkilöt lisättiin sen vuoksi lisättävä päätöksen 2010/788/YUTP liitteeseen I. Koska kaksi näistä henkilöistä oli jo nimetty kyseisen päätöksen liitteessä II, heidät poistettiin kyseisen päätöksen liitteestä II ja nimettiin kyseisen päätöksen liitteessä I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanoäätös (pdf)

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/788/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1183/2005 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, jos vastaanottaja on Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiva valtiosta riippumaton henkilö tai yhteisö

Varojen jäädyttäminen

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden sekä asevientikieltoa rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden henkilöiden matkustusrajoitukset

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 12.2.2018

Takaisin ylös