Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 13.12.2017

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 13.12.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/2282 jatketaan Kongon demokraattisen tasavallan vastaisten rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 12.12.2018 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/788/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1183/2005 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, jos vastaanottaja on Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiva valtiosta riippumaton henkilö tai yhteisö

Varojen jäädyttäminen

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden sekä asevientikieltoa rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden henkilöiden matkustusrajoitukset

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 13.12.2017

Takaisin ylös