Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 9.3.2017

Guinea-Bissau: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/415 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/403 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset ja ja saatetaan ajan tasalle henkilöitä koskevat tiedot päätöksen 2012/285/YUTP liitteissä I ja III ja asetuksen (EU) N:o 377/2012 liiteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden varat tulee jäädyttää ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2012/285/YUTP ja neuvoston asetukseen 377/2012 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • tiettyjen Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • tiettyjen Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavien henkilöiden henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden matkustusrajoitteet

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 9.3.2017

Takaisin ylös