Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 24.10.2017

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 24.10.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1934 jatketaan Guinean tasavaltaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 27.10.2018 saakka. Luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja niille on kiellettyä luovuttaa varoja. Lisäksi luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf) 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/638/YUTP sekä neuvoston asetukseen (EU) N:o 1284/2009 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuullisten henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuulliset henkilöt ja heitä lähellä olevat henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 25.10.2017

Takaisin ylös