Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 19.3.2018

Somalia: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 19.3.2018 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/417 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/413 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 8.3.2018 tekemä päätös ja lisätään kaksi henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös
Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/231/YUTP ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 356/2010 ja (EY) N:o 147/2003 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, ellei niiden käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa

Tuontikiellot

  • puuhiili ja sen tuontiin liittyvä rahoitus ja vakuutukset

Varojen jäädyttäminen

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneiden ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävien sekä aseivientikieltoa rikkoneiden henkilöiden ja niitä lähellä olevien ytheisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavat ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneet ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävät sekä asevientikieltoa rikkovat henkilöt

Liikennerajoitteet

  • etukäteistiedonvaatimus koskien tiettyjä rahteja Somaliaan ja Somaliasta

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 20.3.2018

Takaisin ylös