Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 8.3.2017

Somalia: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 8.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/398 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/395 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja tehdään 12 henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat muutokset neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP liitteeseen I ja asetuksen (EU) N:o 356/2010 liitteeseen I niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/231/YUTP ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 356/2010 ja (EY) N:o 147/2003 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, ellei niiden käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa

Tuontikiellot

  • puuhiili ja sen tuontiin liittyvä rahoitus ja vakuutukset

Varojen jäädyttäminen

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneiden ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävien sekä aseivientikieltoa rikkoneiden henkilöiden ja niitä lähellä olevien ytheisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavat ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneet ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävät sekä asevientikieltoa rikkovat henkilöt

Liikennerajoitteet

  • etukäteistiedonvaatimus koskien tiettyjä rahteja Somaliaan ja Somaliasta

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 8.3.2017

Takaisin ylös