Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 9.3.2017

Sudan: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/413 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/401 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja ja saatetaan ajan tasalle neljää henkilöä koskevat tiedot päätöksen 2014/450/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 747/2014 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/450/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 747/2014.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 9.3.2017

Takaisin ylös