Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 26.10.2017

Sudan: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 26.10.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1948 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1942 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 17.10.2017 tekemä päätös ja muutetaan yhden rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja niille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi pakotteidne kohteen olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/450/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 747/2014.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 27.10.2017

Takaisin ylös